Cobla de Cambra de Catalunya

Col·laboradors

Nom Activitats
BLAY, Joan-Josep CCC
BROTONS, Salvador JSC4
CASSÚ, Francesc T150
CASTILLEJO, Bernat JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4 + JGA5 + CPGPP
CRISTAU, Jaume FB
FIGARÓ, Jordi EMT
LEÓN, Jordi JSC1 + T150 + JSC5
MOLERO, Esteve JSB4
MOLINA, Jordi JMV + PNC01 + JMP + JSB2
OLTRA, Manuel CCC + MO
PAGÈS, Xavier AC + JSC5
PASTOR, Gerard AJS
RAMIÓ, Concepció JSC3
REVERTÉ, Alfons JSB3
ROS-MARBÀ, Antoni MJS07 + JSC5 + CHRM
SABATÉ, Marcel EC + FB
VENTURA, Jesús CCC + JMB4 + M2C + 10S + AB + T150 + JSC1 + JSC2 + HV + FMC + XIN08 + VAN09 + LLI14 + JMR + FPP + CSPC + BPV +
CBPV + FPP + PXOE + CFPC + JSC5 + DMC
Nom Activitats
CASTILLEJO, Bernat JMR + EMT + JMP + CSPC + FPP + BPV
COLL, Salvador VAN09
FIGARÓ, Jordi M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + JMP + JSC5 + LLI14
FONTELLES, Albert CBPV + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CHRM + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + CFPC + DMC
GÓMEZ, Joan PNC01
GREGORI, Maria-Isabel JMB4 + MO + CF + MT98 + M2C + AB + T150 + FB + FMC + JGA1 + JSC5
LLAURADÓ, Josep T150 + EC + JSC1 + JSC3 + HV + FB + FMC + JSC5
PUERTAS, David CCC + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV + PNC01 + EC + JSC1 + JSC2 + AC + FMC + JGA3 + JSC5
RABASSEDA, Pere JMB4 + MO + 10S + JSB3 + JSB2 + JSB4
ROCA, Isabel JMB4
ROJO, Denis AJS + JSB3 + JSB4 + DMC
SABATÉ, Marcel M2C + AB + T150 + JMV + AC + HV + JSC4 + MJS07 + JGA1 + JMR + EMT + JGA1 + JGA3 + JSC5 + DMC
SALABERT, Jordi JMB4 + MT97 + MO + M2C
SEGURA, Maria del Mar JSC3 + JGA3
SOQUES, Montse JGA2 + JGA4 + JGA5 + DMC
TORRENT, Xavier JSC2 + JSC3 + FB + JSC4 + FMC + JSC5
VENTURA, Jesús SM + MJMS + XIN08
Nom Activitats
ALCAZO, Ivan EMT + JGA5 + JSB2 + CFPC + DMC
ARTIAGA, Marcel JMB4 + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV
BARRERA, Joan M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JMR + JSB2 + JSC5
CAMATS, Eugènia JSC2 + JSC3
CAMPOS, Jordi JMR + JGA3 + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JSB4
CASAFONT, Ramon M2C + AB + T150 + JSC1 + JSC4 + JMR + JSC5
COLL, Lluís JMP + CSPC + JGA2 + JGA4 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + DMC
FELIU, Jordi MT97 + MO + M2C + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA3 +
JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + JSB4 + JSC5 + DMC
FINA, Marta DMC
FRANCO, Armand JMB4 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + JGA3 + JSC5
GIBERT, Oriol AC + JSC5
GREGORI, Francesc MT98 + FMC + JMR + JGA2
LOZANO, Xavier CCC + JMB4 + MT97 + MO + CF + 10S + M2C + MJMS + AB + T150 + EC + JSC2 + MJS07 + JSC5
MONEO, Màrius JMB4 + MO + M2C + JSC5
MORALES, Felip EMT
OLLER, Oriol HV + FB + XIN08 + JMR + JGA3 + EMT + JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + LLI14 + JGA4 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + JSC5
PARÉS, Salvador JMV + PNC01 + FB + MJS07 + FMC + XIN08 + VAN09 + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + LLI14 + JGA4 + CHRM + CSPC + FPP
PASQUAL, Josep JSC5
PIÑOL, Xavier VAN09 + JGA1 + JGA4 + FPP + AJS + JSB3 + JSC5 + BPV
PORTA, Cristina JSC3 + HV + FB
PUJALS, Lluís JMB4 + MT97 + T150
PUJOL, Àngel MO + CF + MT98 + M2C + JSC5
SÀNCHEZ, Adrià JGA4 + JGA5 + CHRM + FPP + AJS + JSB3 + JSB4 + DMC
SANTIAGO, Carles JMP + DMC
SELLÉS, Maria-Rosa JMB4 + MO + M2C + AB
SERRA, Joan JGA5 + CBPV + JSB3 + DMC + BPV
TIMÓN, Marc JGA3 + JGA1
VENTOSA, Xavier AJS + CFPC + JSB4 + DMC
VENTURA, Jesús SM
VIDALOU, Vicenç CCC + AB + JSC1 + JSC2 + JSC5
VILARÓ, Jordi JMB4 + JSC1 + JSC3 + HV + JSC4 + FMC
Nom Activitats
BAUZÓ, Adrià M2C + AB + T150 + JMV + JSC5
BENAVIDES, Joan DMC
BENITEZ, Pere MO + 10S + T150 + FB + JMR
CAMÓS, Martí T150
CAMPOS, Teresa JSB4 + BPV
CANYELLES, Magí DMC
CARRERAS, Jordi T150
CHACÓN, Xavier PNC01
COLL i FERRANDO, Josep T150 + JMV + JSC1 + JSC3 + JGA3 + JMR + JGA1 + JGA2 + JGA4 + CBPV + AJS + DMC
COSTAL, Anna XIN08
DALMAU, Conrad AJS
DURAN, Quim JMB4 + MO + M2C + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC + JGA3 + EMT + JSC5
FARRÀS, Josep T150
FIGARÓ, Jordi JMB4 + MO + T150 + JSC2 + FPP + JSB4 + DMC
FRANCO, Marià AB + JSC2 + AC + JSC3 + FMC + JSB3 + JSC5
GISPERT, Josep T150
GUAL, Lluís DMC
GUIXÉ, Jordi EMT + JMP + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CSPC + CBPV + FPP + AJS + JSB3 + CFPC + JSB4 + DMC + BPV
ISAN, Marc JMP + JGA2 + JGA5 + AJS + DMC
MIÀS, Ferran JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + FPP + CPGPP + JSB2 + JSB4
MOLINA, Jordi CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + MJMS + AB + T150 + PNC01 + EC + JSC1 + AC + FB + MJS07 + FMC +
XIN08 + VAN09 + JGA2 + LLI14 + JGA4 + JGA5 + CHRM + CPGPP + CFPC + JSC5 + DMC
MOLINA, Xavier T150 + VAN09 + JMR + EMT + JMP + CHRM
ORTÍ, Enric M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC + JSB3 + JSB2 + JSC5 + DMC
PAULÍ, Jordi CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC +
EMT + JGA1 + JSC5
ROCOSA, Antoni CF
SALA, Joan EMT + JGA5 + FPP + JSB3 + JSB2 + DMC
SALADRIGUES, Antoni JMB4 + MO + M2C + JGA3 + JGA1
SALADRIGUES, Ramon JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + JSC2 + FB + LLI14 + JSC5
SÁNCHEZ, Josep-Antoni JMB4 + MO + M2C + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA3 + JMR + JMP +
JGA1 + JGA4 + JGA5 + CSPC + FPP + AJS + JSB3 + JSB2 + JSC5
TERMES, Esteve JMB4
VILA, Àlex JGA3 + JMR + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + FPP
VILÀ, Jaume 10S + T150 + MJS07 + JGA3 + JSC5
VILAJULIU, Joan CCC + JMB4 + MT97 + MO + CF + 10S + SM + T150 + JSC5
Nom Activitats
BAIGET, Alexandre CCC + JMB4 + MO + 10S + M2C + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + JSC5 + LLI14
ESCOBAR, David JMB4 + MT97 + MO + CF + M2C + T150
FAUS, Marcos EMT
FIGUERAS, Ramon JMP + DMC
FONTANILLAS, Jordi JGA5 + CHRM + FPP
FRANCO, Ignasi AC + JSC3 + JGA3
GALA, Berta JGA4 + FPP
GALLART, Toni JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC5
GALLOSTRA, Antoni CF + MJMS
GIL, Jordi JMR + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + FPP + DMC
GOSÁLVEZ, Santiago PNC01
HERRUZ, Carles AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA2 + JSC5
HIDALGO, David JMP + JGA2 + CHRM
JULIO, Joan Carles AJS
LLAVERIA, Josep-Maria M2C + JSC5
LÓPEZ, Josep-Lluís CCC + MO + 10S + M2C + JSC5
MARQUILLAS, Sergi JGA4 + AJS + JSB3 + PXOE + JSB2 + DMC
MARTÍ, Carles MJS07 + VAN09 + JGA3 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA4 + JGA5 + AJS + CPGPP
MOLERO, Esteve MT97 + M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + FB + FMC + XIN08 + JSC5
NIETO, Carles MO + M2C + AB
ORTEGA, Antonio M2C + AB + HV + JSC4 + VAN09 + CBPV + BPV
PELFORT, Biel JSB4 + DMC
PONS, Jordi JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC +
JGA3 + JGA1 + JSB2 + JSC5 + DMC + BPV
PRAT, Jaume JMV + EMT + LLI14 + JGA5 + AJS
PRIETO, Gabriel JMP + JGA1
RAYA, Carles JMR + EMT + JGA2 + JGA4 + FPP + CFPC + JSB4
REMACHA, Joan JGA2
RODRÍGUEZ, Eutimi JSC3 + JSC5
SANTIAGO, Roger EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + XIN08 + JGA3 + JMR + EMT + JMP + JGA1 +
JGA2 + JGA4 + JGA5 + CSPC + CBPV + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + PXOE + JSB4 + JSC5 + DMC +
BPV
SATORRES, Gregori JMB4
SERRA, Sergi JSB3
SERRANO, Evel·li JMB4 + JSC5
SERRANO, Jordi CCC + JMB4 + MT97 + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + AC + HV + JSC4 + FMC +
JGA3 + JMR + CSPC + CFPC + JSB4 + JSC5 + DMC
SIMON, Matthew L. SM
SOLANELLAS, Marc JSC3 + MJS07 + FMC + JGA3 + JMR + EMT + JGA1 + JSC5
SOLERNOU, David JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + JSB2 + DMC
VILLAESCUSA, Francesc PNC01
Nom Activitats
BABILONI, Ivan JSC2 + JSC3 + FB + JMR
BADIA, Martí AJS + JSB3 + JSB2 + JSB4 + DMC
BALADA, Antoni FMC
CALVET, David JMB4 + JGA5
CARVAJAL, Joan JMR + JGA1
CASANOVAS, Ramon FB + FMC + JMR + EMT + JMP + JGA2 + JGA4
CASTRO, Miquel JGA4 + JSB3
DUCH, Gabriel T150
ESTARTÚS, Jordi JGA2 + JGA3 + JSB3
FONTCLARA, Martí AJS
GIMÉNEZ, Jordi M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + HV + FB + VAN09 + JMR + EMT + JMP + CHRM + JGA3 + JSB2 + CFPC + JSC5 + DMC
GÓMEZ, Jordi JMB4 + MO + JSC1 + AC + JSC4 + MJS07 + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4 + FPP
GUINART, Josep-Maria CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + FB + FMC +
EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JSC5
HUERTA, Josep-Lluís MO
JUSTE Jr., Manel JGA5 + FPP
LLUÍS, Guillem AJS
LÓPEZ, Isidra JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + JSC4 + FMC + XIN08 + JMR + JGA3 + JGA5 + JSC5
LOPEZ, Miquel Àngel JSC5
MARGALEF, Joan CCC + JMB4 + CF + 10S + MJMS
McGEE, Jack JGA3
MOLERO, Esteve CSPC + JGA4 + JSB3 + CPGPP + JSB2 + CFPC + DMC
MOLERO, Eugeni AB
MOLINER, Pep AB
NAVARRO, Dani EC + JSC1 + AC
PALACIO, Joan M2C
PLANIOL, Eloi LLI14
POL, Albert FMC + EMT + JGA1
PRATS, Eduard FMC + CBPV + JGA2 + JGA3 + JGA4
PUERTAS, Joan JMB4 + MO + SM + M2C + JMV + JSC5
PUIG, Marcel JGA4 + JGA5
RIERA, Jordi JSB4
RODRÍGUEZ, Francesc-Josep AB
SALA, Francesc JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + JGA5 + FPP + AJS + CPGPP + JSB2 + PXOE + JSB4 + DMC
SALLA, Salvador EMT
SEGURA, Carles JSC5
VILAR, Pol DMC
VILARRASA, Miquel AJS
VILELLAS, Judit JGA1 + JGA2 + JGA3
VILLEGAS, Martí AJS
Nom Activitats
BABILONI, Ivan JSC2 + JSC3 + FB + JSC4 + FMC + VAN09 + JMR + EMT + JGA1 + JSB2 + JSB4 + JSC5 + DMC
BALADA, Antoni JMV + JSC1 + JSC3 + FMC + JMR + EMT + JGA1 + JGA3 + JSC5
BALLART, Joan JSC5 + DMC
BURJACHS, Joaquim JSB2 + DMC
CALVET, David JGA5
CARVAJAL, Joan MO + M2C + JMR
CASANOVAS, Ramon FMC + XIN08 + JMR + EMT + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4
CASTRO, Miquel EMT + JMP + JGA2 + JGA4 + LLI14 + JGA5 + FPP + AJS + JSB4 + DMC
CLA, Francesc T150 + LLI14
COMELLAS, Marcel AJS + JSB3 + JSB4 + DMC
EGEA, Francesc CCC + JMB4 + MT97 + MO + 10S + M2C + AB + JSC5
ENRÍQUEZ, Joan-Ignasi JMB4 + M2C + JSC5
ESTARTÚS, Jordi M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + MJS07 + JMR + CSPC +
JGA2 + JGA3 + JGA4 + JGA5 + CHRM + FPP + PXOE + JSB4 + JSC5 + DMC
ESTRADA, Enric M2C + T150 + JSB2
FIGARÓ, Eduard JMB4
FONTCLARA, Martí JGA4 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + DMC
GIMÉNEZ, Jordi FB + JGA3
GINESTA, Rubén JMV
GIRIBET, Jaume JGA1
GÓMEZ, Jordi JSC1 + AC + JGA1 + JGA2 + CHRM + FPP + JSB3 + JSC5 + BPV
GUINART, Josep-Maria CCC + JMB4 + MO + 10S + M2C + JSC2 + FB + MJS07 + FMC + XIN08 + EMT + JGA1
HIDALGO, Moisès JMP
HUERTA, Josep-Lluís JMB4 + MT97 + CF + 10S + M2C + JSC5
JUSTE Jr., Manel JGA5
LLUÍS, Guillem AJS + JSB2 + DMC + BPV
LÓPEZ, Miquel-Àngel JSC1 + JSC2 + JSC3 + FB
MALONDA, Josep JMB4
MARGALEF, Joan Manel M2C + MJMS + T150 + CSPC + JSC5
McGEE, Jack JGA3
MOLINER, Pep JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + PNC01 + EC + JSC1 + JSC2 + AC + HV + FB + JSC4 + FMC +
VAN09 + JMR + JGA1 + JGA4 + FPP + JSB3 + CPGPP + PXOE + CFPC + JSC5 + DMC
MONTASELL, Jordi DMC
MORALES, David CCC + JMB4 + PNC01
NAVARRO, Dani EC
PEREZ, Joan AB
POL, Albert M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + FMC + EMT + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JSC5
PRATS, Eduard FB + JSC4 + FMC + JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4 + FPP + CPGPP + JSC5
PUERTAS, Joan SM
PUIG, Marcel JGA4 + JGA5
RODRÍGUEZ, Francesc-Josep JMB4 + MO + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + AC + JSC3 + HV
SALA, Francesc CBPV
SALLA, Salvador EMT + JMP + JGA2 + JGA4
VILARRASA, Miquel JGA5 + AJS
VILLEGAS, Martí AJS + CFPC + DMC
ZURIAGA, Rubén PNC01
Nom Activitats
BEUMALA, Joan-Jordi JMB4 + MO + 10S + M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + AC + JSC5
CAMP, Jordi (baix elèctric) MJMS
CASELLAS, Marcel MT97 + CF + MT98
DRUGUET, Joan EC + JGA3 + CSPC + DMC
ESPANYÓ, Tomàs T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JSC5
HELLERSTEIN, Trent M2C + JSC5
MUÑOZ, Custodio JMB4
PEDRICO, Agustí JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JSC1 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CHRM + FPP + AJS +
PXOE + JSB4 + JSC5
PUERTAS, Ferran CBPV + DMC + BPV
PUERTAS, Xavier CCC + JMB4 + MO + M2C + PNC01
SALADRIGUES, Francesc CCC + JMB4 + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + MJS07 +
FMC + JGA3 + XIN08 + VAN09 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + LLI14 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP +
JSB2 + CFPC + JSB4 + JSC5 + DMC
SANTIAGO, Marc JSC2 + FMC + JMR + JSC5 + BPV
SERINYÀ, Joan JSB3 + DMC
SERRA, Mònica JSB2 + DMC
WALCOTT, Christopher SM
Nom Activitats
ARMENGOL, Ferran CCC + JMB4 + JSC5
ARMENGOL, Robert CCC + JSC5
CARBONELL, Albert JMB4
FERNANDEZ, Laure (bateria) CF
HINKLEY, Dean VAN09
MARGALEF, Joan Manel JMB4
MOLAS, Santi M2C + JSC5
RASUA, Izel (perc. africanes) CF
RIBALTA, Lluís (bateria) MJMS
TORRAS, Joan M2C + CSPC
YELO, Jaume JSC5 + DMC
Nom Activitats
BARRERA, Magdalena (arpa) M2C
BARTOLOMÉ, Pere (violí) BPV
CABERO, Elisenda (veu) CCC
CAMELL, Jordi (piano) CSPC
CASTILLEJO, Bernat (flauta/flautí­) PXOE
COLL i FERRANDO, Josep (clarinet) CBPV + PXOE
ESCALÉ, Ramon (piano) MT97 + CF
FONTELLES, Albert (flauta) CBPV + BPV
GIMENO, Borja (violí­) CBPV
GREEN, Mònica (veu) MT97 + MT98 + CF
GUIXÉ, Jordi (clarinet) BPV
LIRA, Jesús (violí) PXOE
LUCRECIA (veu) CF
MOLINA, Xavier (clarinet) PXOE
MOLINER, Josep (tuba) JSC5
NINA (veu) CF
PERERA, Maria (violí) CBPV + PXOE
PUIG, Aleix (violí) BPV
RECHE, Pepe (trompa) CBPV + BPV
ROJO, Alfons (guitarra) CF
SANTALIESTRA, Jesús (piano) MJMS
SERRA, Joan (clarinet) CBPV
TERRASA, Cati (trompa) CBPV + BPV
VENTOSA, Xavier (clarinet) BPV

Abreviatures

CD's MONOGRÀFICS

Codi Edició Títol
JSB4 2021 Josep Serra i Bonal - 4 de 6
JSB2 2020 Josep Serra i Bonal - 2 de 6
JSB3 2019 Josep Serra i Bonal - 3 de 6
AJS 2018 Antoni Juncà i Soler
FPP 2017 Francesc Pujol i Pons
JGA5 2016 Juli Garreta i Arboix - Sardanes - 5 de 5
JGA4 2015 Juli Garreta i Arboix - Sardanes - 4 de 5
JGA2 2014 Juli Garreta i Arboix - Sardanes - 2 de 5
JMP 2013 Joan Manén i Planas
JSC5 2012 Joaquim Serra i Corominas - Obres - 5
EMT 2012 Eduard Martí i Teixidor
JMR 2010 Josep M. Ruera i Pinart
JGA1 2009 Juli Garreta i Arboix - Sardanes - 1 de 5
FMC 2008 Fèlix Martínez Comín
JGA3 2008 Juli Garreta i Arboix - Sardanes - 3 de 5
JSC4 2007 Joaquim Serra i Corominas - Sardanes - 4 de 4
FB 2006 Francesc Basil i Oliveras
JSC3 2004 Joaquim Serra i Corominas - Sardanes - 3 de 4
HV 2004 Honorat Vilamanyà i Serrat
JSC2 2003 Joaquim Serra i Corominas - Sardanes - 2 de 4
AC 2003 Antoni Català i Vidal
EC 2002 Enric Casals i Defilló
JSC1 2002 Joaquim Serra i Corominas - Sardanes - 1 de 4
AB 2001 Agustí Borgunyó i Garriga
JMV 2001 Josep M. Vilà i Gandol
MO 1999 Manuel Oltra i Ferrer

Altres CD's

DMC 2021 Les músiques dels ballets de Manuel Cubeles. Esbart Verdaguer i Esbart Sarrià (1948-1961)
BPV 2018 Pep Ventura - La música romàntica a Figueres
M2C 2000 Música per a dues cobles
T150 2000 Tenora 150 anys - 13 solistes
10S 1999 Les 10 de sardana
CF 1998 Cobla-Fusió
CCC 1998 Cobla de Cambra de Catalunya (1995)
JMB4 1997 Josep M. Bernat - 4
SM Supermúsics

Actuacions i altres

CFASC 2021 Concert Festival Amb so de Cobla (CD Danses de Cubeles)
CPGSF 2021 Concert Presentació Integral Sardanes Juli Garreta (Sant Feliu)
CFPC 2020 Concert Festival Pasqua de Cervera (Les sardanes de Pau Casals)
PXOE 2020 Projecte Ballables Xaxu (CD i Concert Orquestra Escalenca)
CPGPP 2019 Concert Presentació Integral Sardanes Juli Garreta (Petit Palau)
CBPV 2018 Concert Cloenda Bicentenari Pep Ventura
CSPC 2017 Concert Les sardanes de Pau Casals (El Vendrell)
CHRM 2016 Concert Homenatge a Antoni Ros-Marbà
LLI14 2014 Concert per la Llibertat
VAN09 2009 Vancouver
XIN08 2008 Pequín
MJS07 2007 Memorial Joaquim Serra
PNC01 2001 Premi Nacional de Cultura
MT98 1998 Marató TV3
MT97 1997 Marató TV3
MJMS Medley Joan Manuel Serrat