Enregistraments

Una de les activitats principals de l’entitat és l’enregistrament, tant de la producció escrita per a cobla que forma part del patrimoni històric, com també de les noves propostes al voltant d’aquest conjunt instrumental.

Col·lecció clàssics En aquesta col·lecció hi trobareu CD’s monogràfics amb obres i sardanes d’algunes de les firmes més rellevants de la música catalana.
Col·lecció altres cobles “Músics per la cobla” ha produït també l’edició de CD’s enregistrats per altres cobles.
+ Enregistraments de la CCC La Cobla de Cambra de Catalunya ha enregistrat o ha participat amb altres CD’s, que han esdevingut emblemàtics, ja pel seu contingut, ja per les efemèrides que commemoren.