Qui Som

Llista de la Junta Directiva i col·laboradors

President Josep-Maria Serracant
Sots-president Jordi Molina
Secretària Elena Mayor
Tresorer Oriol Oller
Vocals Joan-Josep Blay
Anna Costal
Jordi Lara
Pere Vivó
Director Jesús Ventura