slidebg1

MÚSICS PER LA COBLA

MÚSICS PER LA COBLA és una entitat cultural (associació) sense ànim de lucre que té com a finalitat preservar i difondre la música catalana i, molt especialment, la música per al conjunt cobla, una formació autòctona de Catalunya concebuda durant la primera meitat del segle XIX i en la que hi conviuen instruments tradicionals i simfònics.

La cobla fou creada com a conjunt de carrer i amb la finalitat d’interpretar música popular i, més concretament, la sardana, la dansa nacional de Catalunya. Al llarg d’aquests més de 150 anys però, la cobla ha despertat l’interés de tot tipus de compositors que, ja experimentant en la forma sardana o en qualsevol altra tipus de forma musical, han anat creant tot un repertori paral·lel de caire simfònic més propi de les sales de concert que de les festes populars al carrer. I d’altra banda, en les darreres dècades, molts autors han utilitzat aquesta formació musical en altres camps allunyats de la seva idiosincràcia original, com ara el jazz, el rock, etc.

En aquest WEB hi trobareu informació sobre l’ENTITAT, sobre la COBLA DE CAMBRA DE CATALUNYA (formació creada per col·laborar amb l’entitat), sobre els enregistraments realitzats i sobre ALTRES ACTIVITATS en les que MÚSICS PER LA COBLA hi col·labora des de fa anys.

A l’apartat Arxiu hi trobareu la relació de les partitures que Músics per la Cobla té en el seu Arxiu, així com informació sobre els seus compositors.

El fet que Músics per la Cobla els tingui al seu Arxiu no implica el seu accés, el qual únicament serà possible quan sobre l’obra no hi hagi vigents els drets d’autor de caràcter patrimonial.

Sempre que Músics per la Cobla en tingui coneixement, i a mers efectes informatius i de practicitat, indicarà el nom de l’Editorial així com el link a la seva pàgina web quan es tracti d’obres sobre les quals els seus autors els hi hagin cedit els seus drets d’explotació i aquests siguin encara vigents.

Així mateix, sempre que existeixi un enregistrament i aquest estigui albergat en alguna de les diferents plataformes digitals online per streaming que existeixen, s’incorpora amb cada obra un link d’accés a les mateixes a fí de facilitar-ne l’escolta.

Finalment, a l’apartat DIVERSOS s’hi inclou més informació sobre la formació cobla, alguns escrits i cartes d’adhesió i alguns links d’interès.

Benvinguts al WEB de MÚSICS PER LA COBLA.És el major impacte rebut com a oient de música.
Em donaria per molt honorat de firmar una partitura com aquestes!

RICHARD STRAUSS
a Barcelona, després d’un concert de la cobla Barcelona l’any 1925.

Darrers enregistraments de la Cobla de Cambra de Catalunya