slidebg1

Serra a Castellet

dissabte, 20 de/d' octubre, 21 h

L'Església de Sant Vicenç de Castellet va acollir la cobla Ciutat de Girona per reviure l'espectacle Serra que la formació va construir com a pal de paller de la seva proposta artística anual

Diverses formacions d'arreu del país van tenir al 2007 una especial dedicació per l'obra de Joaquim Serra. La cobla Ciutat de Girona va articular el seu concert 'Joaquim Serra' fent una introducció amb una obra de Josep Serra i intercalant sardanes i obres de format lliure originals de Joaquim Serra o en què la figura de Joaquim Serra hi té el motiu de la inspiració.


PROGRAMA


1a part

Peralada..........................................................Josep Serra

Remembrança..................................................Joaquim Serra

Dansa de fadrins (petit poema)...........................Joaquim Serra

Elegia a Joaquim Serra......................................Fèlix Martínez i Comín

Cavalleresca.....................................................Joaquim Serra

En Pere Gallerí (glossa).....................................Joaquim Serra


2 part

Amical.............................................................Ricard Lamote de Grignon

Roses del Brull.................................................Joaquim Serra

Els Gegants de Castellterçol..............................Joaquim Serra

Barcelona 1957.................................................Antoni Ros-Marbà

Puigsoliu (petit poema)......................................Joaquim Serra