slidebg1

El catàleg de cambra, amb l'OSV

divendres, 19 de/d' octubre, 21.30 h

Les Joventuts musicals de Sabadell van incloure en el cicle de música de cambra el repertori de Joaquim Serra per a orquestra íntima.

A més de les seves activitats en el si de OSV, els músics que n'integren la plantilla porten a terme una intensa activitat en els diferents grups de cambra sorgits al seu recer. És el cas del Trio de l'OSV, que va preparar un concert homenatge a Joaquim Serra en què també hi van tenir protagonisme obres de compositors catalans actuals com Manuel Oltra (Sonata per a violoncel i piano), Salvador Brotons (Trio, op. 39) i Benet Casablancas (Tríptic per a violoncel sol). Dos dels components del Trio el formaven membres de l'OSV, cas del violinista Javier Mateos i del violoncelista Romain Boyer, als quals s'hi va unir el pianista Guillem Martí per tancar un programa que va escollir el Trio en Mi, obra capdal del catàleg cambrístic de Joaquim Serra.