slidebg1

Castellfollit recorda Serra

dissabte, 9 de/d' juny, 22 h

El concert monogràfic que la cobla Ciutat de Girona va preparar en recordança a Joaquim Serra, va tenir la seva primera audició a l'església de Castellfollit de la Roca

Diverses formacions d'arreu del país han tingut al 2007 una especial dedicació per l'obra de Joaquim Serra. La cobla Ciutat de Girona va articular el seu concert 'Joaquim Serra' fent una introducció amb una obra de Josep Serra i intercalant sardanes i obres de format lliure originals de Joaquim Serra o en què la figura de Joaquim Serra hi té el motiu de la inspiració.


PROGRAMA


1a part

Peralada..........................................................Josep Serra

Remembrança..................................................Joaquim Serra

Dansa de fadrins (petit poema)...........................Joaquim Serra

Elegia a Joaquim Serra......................................Fèlix Martínez i Comín

Cavalleresca.....................................................Joaquim Serra

En Pere Gallerí (glossa).....................................Joaquim Serra


2 part

Amical.............................................................Ricard Lamote de Grignon

Roses del Brull.................................................Joaquim Serra

Els Gegants de Castellterçol..............................Joaquim Serra

Barcelona 1957.................................................Antoni Ros-Marbà

Puigsoliu (petit poema)......................................Joaquim Serra