slidebg1

Casulleras i Gassó, Adelí

Igualada?, 1891 - Igualada (Anoia), 1976

Apunts biogràfics
Sempre formà part de la vida musical igualadina. Component de la Banda Municipal d'lgualada, fundà la coral Els Tretze i el conjunt Amistat de la llar del jubilat. També fou director de la coral La Llàntia. Però on exercí la seva activitat principal va ser, primerament, en l'orquestra The Bird Boys, que per successius canvis acabà convertint se en la cobla orquestra Triomfal, de la qual fou membre fundador (1933), instrumentista i director.

Títols en el nostre arxiu

Sardanes

Títol Tipus Any
Anem a l\'aplec Sardana per a cobla