slidebg1

Socias i Mercadé, Benvingut

El Vendrell (Baix Penedès), 19 actubre 1877 - 4 març 1951

Apunts biogràfics
Pianista. Inicià els estudis musicals amb C. Casals i als 10 anys ingressà a l’Escolania de Montserrat. Posteriorment seguí els estudis de piano amb J. B. Pellicer i inicià la seva activitat professional com a organista a la parròquia de Santa Anna i professor auxiliar de piano a l’Escola Municipal de Música de Barcelona. Als 19 anys aconseguí un primer premi i un d’extraordinari amb una Gran Missa de la Santíssima Trinitat per a dos cors i dos orgues al Certamen Eucarístic de Lugo (1896).

L'any 1906 es traslladà a París  i inicià la seva carrera com a concertista de piano amb el seu amic de la infantesa el mestre Pau Casals, i al 1910 s'instal·là a Nord Amèrica com a professor de perfeccionament de piano al Conservatori de Cowing. En iniciar-se la primera guerra mundial tornà a Catalunya i fou professor del Conservatori del Liceu de Barcelona fins a l’any 1936, moment en el que s’exilia a Londres per no tornar fins al 1939.

El 1951 el Vendrell li oferí un homenatge i el guardonà amb el títol de Fill predilecte. El sabem autor d’una única sardana, Planyívola, publicada el 1908 i instrumentada per a cobla per Pau Sicart, el 1951, amb el vistiplau de l’autor.

Títols en el nostre arxiu

Sardanes

Títol Tipus Any
Planyívola Sardana per a cobla 1908