Torres Del Moral,

Títol conegut: Catalònia (1957).