Torrents i Gubianes, Maria Teresa

Igualada (Anoia), 15 març 1945

Apunts biogràfics
Professora de piano. Autora d'una sola sardana, La festa del Sant Crist (1991), amb motiu del 4rt. Centenari del Sant Crist d'lgualada.