Torné i Sabadell, Martí

Barcelona, 21 abril 1914

Apunts biogràfics
Va escriure peces per a piano i una sardana per a cobla: En el dia del teu sant (1951).