Tomàs, J.

Sardana coneguda: Records dels Tres Pins.