Tolmos i Tena, Antoni

Lleida (Segrià), 22 setembre 1970

Apunts biogràfics
Instrumentista de piano i compositor. Estudis de piano, contrapunt i formes musicals, música de cambra i història de l’art, al Conservatori Professional Municipal de Música de Lleida. És titulat Superior en piano, llenguatge musical i teoria de la música. Ha estat becat com a pianista en dues ocasions per la Diputació de Lleida i ha rebut classes de concertistes com Margarida Serrat, Jordi Benseny, Luiz de Moura Castro, Manel Camp i Robert Levin, així com formació en tècniques de composició funcional, arranjaments de música moderna i jazz al Taller de Músics de Barcelona. 

Realitza la seva tasca docent en educació musical a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Lleida, on ha estat vicedegà de la Facultat de Ciències de l'Educació. A més, és arranjador i director artístic de diferents produccions discogràfiques i teatrals. La seva música ha estat programada per diferents emissores i televisions d'àmbit nacional on també hi ha actuat en directe. Realitza regularment concerts i imparteix cursos sobre improvisació al piano i sobre les noves tecnologies aplicades a la música en conservatoris i universitats de diversos països.

Sardanes conegudes: Terres de Lleida, A la Jovenívola de Lleida (coautor amb David Esterri).