slidebg1

Teixidor i Tomàs, Martí

Amer (la Selva), 1918 - ?

Apunts biogràfics
Ens consta que al 1940 fou empresonat per la repressió franquista a La Selva.

Sardana coneguda: Matinada.