Teixidor, Francesc

Apunts biogràfics
Anys enrere vivia a la Bisbal d’Empordà.

Sardana coneguda: Montserrat.