Tarrús i Vehí, Joan

Girona, 12 febrer 1967

Apunts biogràfics
Estudis superiors de composició i direcció d’orquestra a Madrid. Hi va residir al 1997 per la seva professió de metge, però a partir de 1999 visqué a Girona.   

Sardana: Crit de setembre (1987).