slidebg1

Taboada i Steger, Joaquín

Apunts biogràfics
Va escriure una òpera, Margaridó, estrenada a Barcelona l'any 1908. En aquesta figurava una sardana amb el mateix nom, instrumentada per a cobla.