slidebg1

Pujol i Vilarrubí, Emili

La Granadella (Les Garrigues), 7 abril 1886 - Barcelona, 15 novembre 1980

Apunts biogràfics
Guitarrista i compositor. Cursà estudis amb el guitarrista Francesc Tàrrega. Des de 1912, com a concertista de guitarra realitzà amb gran èxit nombroses gires per Espanya i l’estranger. La seva producció musical com a compositor és molt nombrosa. Pel que fa a publicacions cal fer esment entre d'altres d'un Estudi històric-crític-didàctic sobre la guitarra i el tractat didàctic Escola raonada de la guitarra.

Sardana coneguda: Festívola (guitarra).