Peñas Echevarría, Silvestre

Dicastilla (Navarro), 31 desembre 1896 - Pamplona (Navarro), 18 febrero 1985

Apunts biogràfics

Compositor, organista i director. Va iniciar els estudis de solfeig, harmonia i piano al seu poble, per dedicar-se després a l'orgue a Abárzuza (1914) i San Pedro de la Rúa d'Estella (1917). Estudià harmonia amb Alfonso Ugarte i composició i direcció amb E. Vega i Esvrí. Al 1924 va entrar al Cuerpo de directores de Música del Ejército i el seu primer destí fou Manresa. Va viure, com a músic militar, a Catalunya i Aragó, fins que ocupà la vacant de Pamplona (1947). Retirat de l'exercit (1956), exercí de professor al Conservatori “Pablo Sarasate” (1959). ?Al llarg de la seva va estudiar la música popular, les danses i les cançons de diferents regions, que solia incorporar a les seves composicions.

Sardana coneguda: Merceneta.