slidebg1

Marraco, Alexandre

Apunts biogràfics
Citat el 1916 per J. Grahit. Sardana: El pi de les tres branques. N’existeix una versió per a piano, en una edició molt antiga, sense data.