slidebg1

Maideu i Font, Joan

Apunts biogràfics
L'any 1875, junt amb una colla de músics ripollesos, tots ells molt amants de la gresca, fundaren la cobla Els Tranquils (1875) interpretant sardanes els dijous i dissabtes dels mesos d'estiu. Aquesta cobla existí fins l’any 1907, però en Joan Maideu, l'any 1905 ja en formava una altra: La Principal de Ripoll. Si bé no li coneixem activitats de compositor, hem cregut que era mereixedor de constar a la nostra relació per la importància de la seva tasca, aleshores, i per la descendència que ens llega, ja que la nissaga Maideu s'estén encara a altres components solament instrumentistes, com en Daniel Maideu, que ho fou de les dues cobles ripolleses que hem mencionat.