slidebg1

García i Arqués, Antoni

Barcelona, 14 juny 1897 - 22 abril 1975

Apunts biogràfics

Autodidacta.

Sardanes conegudes: El meu Andreu, El petit Jordi (la primera), La Merceneta, Petits dansaires i Tot verdeja.