slidebg1

Fuentes i Serrat, Àlex

Blanes (Selva), 23 agost 1976

Apunts biogràfics

Instrumentista de fiscorn. Va formar part de La Flama de Farners. Autor, conjuntament amb Joaquim Gibert i Rabassa, de la sardana Susannenca (1999) referida al poble de Santa Susanna (Maresme).