slidebg1

Esteve i Carulla, Ramón (Mossèn)

Lleida (Segrià) 14 maig 1886 - 22 juliol 1936

Apunts biogràfics

Organista de la Catedral de Lleida, mestre de capella de l'Acadèmia Mariana i fundador de la Schola Cantorum. També formà un sextet de corda i piano, on ell interpretava el piano. Com a compositor, la seva obra és molt nombrosa, especialment en música religiosa. 

Sardana coneguda: Els fanalets de Sant Jaume (1925).