slidebg1

Bonada i Sala, Pere

Ripoll (Ripollès), 17 març 1906 - 20 octubre 1936

Apunts biogràfics

Metge traumatòleg molt reconegut a la comarca del Ripollès. Va ser dirigent del Foment de la Sardana de Ripoll i gran amic dels compositors de l’època. Josep M. Tarridas li va dedicar la sardana Ripoll, vila comtal. Ell en va escriure algunes que no va estrenar i que es van perdre en el saqueig que durant la guerra va sofrir el seu domicili; ell mateix va morir assassinat.