slidebg1

Barrot i Regué, Francesc

Balaguer (La Noguera), 29 novembre 1895 - ?, 30 juny 1935

Apunts biogràfics
Va iniciar els seus estudis musicals amb Ms. Enric Marfany. Pels anys 20-30 va fundar i dirigir la cobla-orquestra Barrot, de Balaguer (anomenada també Barrots pels diversos familiars d'aquest cognom que hi actuaven). Va escriure diverses sardanes, però només podem precisar: Somniada (per a cobla) i Quan l’amor neix (per a orfeó, a tres veus). Va compondre també l'Ofertori del Sant Crist, la fantasia lírica L'Horòscop o la Princesa Esperança i les sarsueles Caçar al ram i Es necessita una oficiala.