slidebg1

Balanzó i Fernàndez, Ignasi de

Barcelona, 22 juliol 1943

Apunts biogràfics
Instrumentista de tible. Va estudiar amb Àngel PontFrancesc Elias i Joaquim Portas, i posteriorment amb Fèlix Martínez Comín i al Conservatori de Barcelona. Va ser membre de les cobles Ciutat de Terrassa, Tibidabo i Ciutat Comtal. Té activitats musicals als PP. Claretians de Barcelona, i porta dues Corals d’Avis. 

Sardana coneguda: El teu espill (1991).