slidebg1

Bahí i Martí, Tomàs

Corçà (Baix Empordà), 6 abril 1935

Apunts biogràfics

Instrumentista de tible. Actuà amb les cobles AMOGA (1954-62), Montgrins (1963-79) i Costa Brava (1979-2000).

Sardana coneguda: Isabel i Maria Àngela (tible, 1975).