slidebg1

Anderman, Lluís de (pseudònim)

Pseudònim de Joan Pujol i Capsada a la sardana A Reus... enganxen.