slidebg1

Currià i Caelles, Ramon

Almatret (Segrià), 1 maig 1884 - Lleida (Segrià) 1 febrer 1961

Apunts biogràfics
Instrumentista de piano. El dia 4 d'octubre de 1905 la Diputació de Lleida li concedí una pensió per tal d'ampliar els coneixements de música al Conservatori de Barcelona i el 3 de novembre de 1916 li va encarregar l'organització de l'Escola de Música Provincial. El 1913 va estar de professor interí a l'Escola Normal del Magisteri de Lleida, ingressant-hi després per oposició com a Professor Especial de Música (1914), funció que va exercir fins la seva jubilació (1951). El 1914 va publicar Cants escolars i el 1929 Cants a l'escola.

Sardanes conegudes: AlberolaLa revetlla de Sant Joan i Riallera.