Lorenziti, Joseph-Antoine

No hi ha més dades.

Transcripcions per a cobla

Títol Arranjador Tipus Any
Gavotte (per a contrabaix i cobla) Serracant i Clermont, Josep Maria Obra transcrita per a cobla 2010