Taverna i Bech, Francesc

Barcelona, 16 abril 1932 - 16 abril 2010

Apunts biogràfics

Cursa els estudis musicals de piano, composició i violí entre els anys 1952 i 1965 a la seva ciutat natal. El 1973 inicia la seva dedicació a la crítica musical a la vegada que intensifica l'activitat com a compositor. El seu catàleg d'obres assoleix actualment la xifra de vuitanta composicions la majoria de les quals s'han estrenat i programat tant en les temporades de Catalunya com en les d'Espanya i diverses ciutats d'Europa, Àsia i Amèrica. Ha figurat també en jurats de concursos de composició i d'interpretació.Els seus articles s'han publicat a Serra d’Or, Revista Musical Catalana, Destino i Barcelona Creació (Yokohama, 1990), entre d’altres. 

Després d'una evolució que va des de postulats neoclàssics (Suite Catalana) fins a plantejaments de carácter atonal i serialista (Calidoscopi, Díptic, Climes, Gèminis), inicia amb les experiències extretes d'aquestes dues vessants una sola via que uneix les anteriors i que té un contingut marcadament expressiu (Temperaments, Proses disperses), tot i que en certs moments retorni als primers estils (Camins somorts, Auguris, etc.). El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya li ha dedicat el 12è volum de la col·lecció Compositors Catalans de la qual en són autors Jordi Maluquer i Josep Ll. Guzman. 

Va escriure la sinopsi biogràfica de Xavier Montsalvatge així com el catàleg d'obres i la cronologia bàsica de Joaquim Homs en sengles llibres que, dedicats respectivament a ambdós compositors, ha publicat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Va ser secretari (1983-1992) i president (1993-1996) de l'Associació Catalana de Compositors.

Obres

Títol Tipus Any
Caprici Obra per a una cobla
Rondalles Obra per a una cobla 1998

 

Altres títols

Obres per a cobla
Set bagatel·les (1998) - Tres capricis (1999)