Jesús Ventura, in memoriam!

Publicat el dia 08/06/22

El passat 18 de maig, en un gir inesperat de la malaltia, el nostre amic i director el mestre Jesús Ventura ens va deixar. Els seus massa curts 61 anys de vida han representat una fecunda petjada en molts camps de l’activitat humana i artística. Va ser un treballador incansable per a dur a terme les seves capacitats creadores i organitzatives: compositor, arranjador, director de cobla, intèrpret, comunicador, guionista...

 

Músics per la cobla, amb ell des de l’inici com a fundador, va gaudir de la seva aportació, tant musical com entusiasta. Altres activitats seves, com la presidència de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, la direcció musical de la cobla Ciutat de Girona i el programa de cultura popular Fes Ta Festa, han viscut de la seva empenta fins al seu darrer alè, així com altres activitats pretèrites que conreà. Totes aquestes tasques queden en el nostre record i ens impulsen per assegurar la continuïtat.

 

En un lloc molt prominent queda la seva obra creativa, com a compositor i arranjador especialitzat en el camp de la cobla. Les sardanes i la música per a cobla, així com les instrumentacions de danses tradicionals, estan plenes d’inspiració i d’un bon saber pel que fa a la instrumentació, faceta en la que havia assolit un extraordinari grau de maduresa. Aquesta capacitat seva, fruit de molts anys de fer “tots els papers de l’auca”; compositor, intèrpret, director... li va donar una sòlida base per dirigir i produir un centenar d’enregistraments.

 

Jesús, estaràs sempre amb nosaltres.